GEOLOGIA

 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą usług geologicznych firmy PGI Pracownia Geologiczno-Inżynierska z Łodzi.

 

PGI Łódź funkcjonuje na rynku usług geologicznych, geotechnicznych i środowiskowych od 1997 roku i od tego czasu świadczymy usługi z dziedzin: geologia środowiskowa, geotechnika czy geologia inżynierska. Wykonujemy odwierty geologiczne pod inwestycje budowlane oraz opracowujemy ekspertyzy geologiczne, w szczególności opinie geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne. Każdy geolog w PGI posiada duże doświadczenie, które pozwala mu sprostać największym wyzwaniom jakie rzuca nam geologia i geotechnika.

 

Nasza oferta zawiera:

 

1. Geologiczne prace terenowe, w tym:

 

- odwierty geologiczne dla celów geologiczno-inżynierskich

 

- odwierty geologiczne dla celów hydrogeologii

 

- odwierty geologiczne dla celów geologii środowiskowej

 

- odwierty geologiczne dla celów geologii żłożowej, w tym dla celów poszukiwania złoż kruszyw naturalnych

 

- geotechniczne badania gruntu na placu budowy

 

Są to standardowe prace dla każdego geotechnika i geologa.

 

2. Geotechniczne badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej

 

- analizy różnoziarnistości

 

- analizy współczynnika filtracji k

 

- analizy areometryczne

 

- badania agresywności wody gruntowej na beton

 

3. Opracowania dokumentacji geologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie:

 

- opinie geotechniczne

 

- dokumentacje badań podłoża gruntowego

 

- projekty geotechniczne

 

- projekty robót geologiczych

 

- dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 

- dokumentacje hydrogeologiczne

 

- raporty dotyczące badań zanieczyszczenia gruntu

 

Każdy geolog w Pracowni Geologiczno-Inżynierskiej posiada uprawnienia Centralnego Urzędy Górniczego oraz Ministra Środowiska z zakresu dozoru geologicznego nad odwiertami geologicznymi oraz opracowania dokumentacji geologiczych.

 

Odwierty geologiczne w PGI prowadzone są przy pomocy zaawansowanego sprzętu terenowego, w tym wiertnic geologicznych czy sond geotechnicznych. Na życzenie naszych klientów oprócz odwiertów geologicznych wykonujemy również sondowania statyczne CPTU oraz sondowania dynamiczne DP.

 

Każdy geolog opracowuje dokumentacje zgodnie z normami Eurokod, a na Państwa życzenie możemy przygotować dokumentację również w języku angielskim.

 

Wszystkim zainteresowanych współpracą z PGI Łódź zapraszamy na naszą stronę internetową - GEOTECHNIKA

 

Pnadto, polecamy następujące strony:

 

GEOTECHNIKA

 

BADANIA GRUNTU

 

GEOLOGIA

 

GEOTECHNIKA

 

GEOLOGY POLAND

 

ARCHITEKT ŁÓDŹ

 

Badania polowe PN-B-06050:

 

Geotechnika. Symbole literowe

 

PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

 

PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa.